logo-tekst

Organisatie

De stichting is een stichting als bedoeld in artikel 1-1 van de generale regeling voor stichtingen conform ordinantie 11-27 van de kerkorde der Protestantse Kerk in Nederland.
De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door het College van Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid.
De stichting heeft twee werknemers in dienst: de opzichter en de administrateur. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die bij toerbeurt na begrafenissen in de ontvangstruimte koffie, thee e.d. serveren.

Afdrukken E-mail