logo-tekst

Geschiedenis

De geschiedenis van de begraafplaats begint eigenlijk al aan de Charloisse Kerksingel in Rotterdam-Charlois: heel vroeger, toen Charlois nog een zelfstandig dorp was, werden de overledenen in en rondom de kerk begraven. Er zijn bij de Oude Kerk nog grafstenen aanwezig van mensen die in de kerk begraven zijn. Met de groei van het dorp en de noodzaak tot allerlei hygiënische maatregelen werd besloten niet meer rondom en in de kerk te begraven maar een begraafplaats in te richten aan de Sluisjesdijk.
Die begraafplaats heeft gefunctioneerd tot 1924. In die tijd werd door de burgerlijke gemeente van Rotterdam besloten om de Waalhaven te graven en daarom moest de begraafplaats worden verplaatst naar de plek waar de begraafplaats thans is gevestigd. Direct na binnenkomst door het hek van de huidige begraafplaats staat ter linkerzijde een monument dat aangeeft dat de overblijfselen die in 1924 nog aan de Sluisjesdijk werden aangetroffen, zijn overgebracht naar de Charloisse Lagedijk.
Gezien de ontstaansgeschiedenis waren de kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente Charlois verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. Vandaar dat altijd de aanduiding “Hervormde Begraafplaats Charlois” is gehanteerd.

Herdenksteen Sluisjesdijk
Toen in 1965 een aantal Hervormde Gemeenten, waaronder die van Charlois, werden samengevoegd tot de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid kwam het beheer van de begraafplaats te liggen bij het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid. De naam bleef gehandhaafd.
In 2008 kwam in navolging van de landelijke kerken een fusie tot stand tussen de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid en een aantal Gereformeerde Kerken op hetzelfde grondgebied. Zo ontstond de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid. Bij deze fusie werd de begraafplaats ondergebracht in een zelfstandige stichting, conform de generale regeling voor stichtingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
     

Afdrukken E-mail