logo-tekst

Beplanting

De voorschriften voor de beplanting op de graven zijn als volgt:

  • eenjarige beplanting mag altijd worden aangebracht vaste, winterharde beplanting mag alleen na toestemming van de opzichter worden geplaatst
  • de opzichter zal een lijst aanleggen van beplanting die geplaatst mag worden en deze lijst is ter inzage opvraagbaar
  • de beplanting op de graven mag niet hoger zijn dan 20 cm bij het looppad en daarvandaan oplopend tot max. 50 cm
  • de beplanting mag de eventueel geplaatste grafsteen niet overdekken
  • vaste planten die door snoeien binnen de toegestane afmetingen kunnen worden gehouden, mogen worden geplaatst mits de eigenaar de beplanting zelf regelmatig snoeit


Alle beplanting die niet aan deze voorschriften voldoet, zal worden verwijderd. De van de graven verwijderde beplanting zal zoveel mogelijk elders op de begraafplaats worden ingezet.

Foto Jan Heijboer

   

Afdrukken E-mail