logo-tekst

Tarieven

Voor het openen en sluiten van een graf moeten grafrechten worden betaald. Deze grafrechten dienen om de werkzaamheden te bekostigen die verricht moeten worden. Dat zijn niet alleen personeelskosten maar ook kosten van apparatuur en materiaal.

Bij de verkoop van eigen graven, zowel die met een beperkte als met een onbeperkte graftermijn, wordt een bedrag in één keer gevraagd voor het onderhoud van het graf. Een deel van dit geld wordt gebruikt om bomen, hagen, planten en paden op de gehele begraafplaats te onderhouden.

Indien men besluit om een gedenksteen te plaatsen, moet deze ook onderhouden worden. Ook daarvoor vragen wij een afkoopsom. Een vergunning tot het (laten) plaatsen van een gedenksteen wordt pas afgegeven als de afkoopsom voor het onderhoud is betaald.

Bij de opzichter is een lijst beschikbaar met de op dit moment geldende tarieven. Deze lijst is op aanvraag te verkrijgen.

tarieven

   

Afdrukken E-mail