logo-tekst

Klachtenprocedure

Indien er klachten of wensen zijn, moeten deze in eerste instantie aan de opzichter of diens vervanger bekend worden gemaakt, al dan niet door tussenkomst van de uitvaartleider. De opzichter of zijn vervanger zal met aandacht naar de klachten en/of wensen luisteren en zal proberen er zoveel mogelijk aan te doen om het probleem te verhelpen. Mocht dit nog geen genoegdoening geven dan kan de klacht daarna schriftelijk aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur zal, nadat een delegatie met de klager(s) gesproken heeft, binnen redelijke termijn uitspraak doen.

 

Afdrukken E-mail