logo-tekst

Welkom

De Protestantse Begraafplaats Charlois ligt in Rotterdam, aan de Charloisse Lagedijk, Evenals de Korperweg, de Kromme Zandweg en de Dorpsweg was dit vroeger een grindweg die naar boerderijen in het buitengebied van het dorp Charlois voerde. Iets van deze landelijke sfeer proeft men nog op de plek waar sinds 1924 de begraafplaats is gevestigd.

Verbouwing condoleanceruimte

De begraafplaats is met drie woorden te karakteriseren: stijl, rust en aandacht.
  • Stijl
    Voor zover dat in ons vermogen ligt, doen wij er in het belang van de nabestaanden alles aan om de begraafplaats een mooi aanzien te geven en de graven goed te onderhouden. Tevens stellen wij alles in het werk om een begrafenisplechtigheid stijlvol te laten verlopen.
  • Rust
    Wij ruimen voldoende tijd in om de plechtigheid zonder tijdsdruk te laten plaatsvinden. Alle werkzaamheden op de begraafplaats, ook die van aannemers en onderaannemers, worden dan ook gestaakt als er iemand begraven wordt.
  • Aandacht
    Nabestaanden vinden bij ons altijd een gewillig oor om te luisteren naar wensen en de bereidheid om daar zoveel mogelijk aan te voldoen.